Logo Spits

SPITS Alkmaar

Relatie sinds 2020
SPITS Alkmaar produceert medicijnrollen met verschillende medicijnen voor hun klanten. Voor de registratie van de voorraad en de bijbehorende chargenummers vertrouwen ze in hun magazijn sinds 2020 op WebStock.

GS1-Datamatrix en GS1-QR en 2D-barcode

GS1 Standaard In september 2020 heeft SPITS Alkmaar WebStock benaderd met de vraag de voorraadregistratie van hun medicijnen in het magazijn te automatiseren. De uitdaging daarbij was om de artikelen die binnenkomen direct met de 2D barcode te kunnen registreren.

gs1 qr datamatrix

Het voordeel van de 2D-Barcode die door de leverancier al op de medicijnen is gezet, is dat deze voldoet aan de GS1 standaard. In de data van de barcode staat het artikelnummer het chargenummer/lotnummer en de vervaldatum (EXP-date) en eventueel een serienummer. In twee maanden tijd hebben we de functionaliteit voor het scannen van deze barcode in het WebStock programma geïntegreerd.

Bij het inboeken van de medicijnen wordt door een scan alle data in webstock geregistreerd wat resulteert in een exact overzicht van voorraad, chargenummers en houdbaarheid. Ook bij het uitboeken van medicijnen wordt rekening gehouden met de chargenummers en moet tijdens het picken de juiste 2D-barcode gescand worden met het exacte artikelnummer en chargenummer om de FIFO van voorraad te kunnen garanderen.

spits building

Reactie van de klant

“Daar waar de farmacie al langere tijd gewend is aan een verpakking met een 2-dimensionale (QR) barcode, was dit nieuw voor Webstock. Gelukkig houdt Bas van WebStock van uitdagingen en is hier direct mee aan de slag gegaan. Samen hebben we ons gebogen over de inhoud van de barcode puzzel. Dit teamwork tussen Webstock en Spits Alkmaar resulteerde heel snel in goed werkbare software. We zijn nu in staat om de QR-code van alle binnenkomende verpakkingen te scannen; met als output een productnummer, houdbaarheidsdatum en een batch-nummer. Wij zijn als Spits Alkmaar zeer content over de samenwerking en het resultaat!”

Reactie van Sander Morsch
Voorraadbeheer en Inkoop