Magazijnbeheer software

WebStock is web-based, werkt in de Cloud en stroomlijnt via barcode scanning de processen in elk magazijn. Van webwinkels tot bedrijven in de productie en transport sector gebruiken webstock al vele jaren. Bent u benieuwd of WebStock iets is voor uw bedrijf? Vraag nu de vrijblijvende online demo aan.

Vraag direct een demo aan»

Licentie voorwaarden

Dit is de overeenkomst tussen u, de licentienemer, en WebStock Volkers Automatisering, hierna te noemen: WebStock. WebStock draagt geen rechten over. Middels deze overeenkomst krijgt u alleen het recht de door WebStock geleverde en/of ter beschikking gestelde software te gebruiken. WebStock blijft eigenaar van alle door WebStock geleverde en/of ter beschikking gestelde software.

Door tot aanschaf van de software over te gaan of door definitief de software in gebruik te nemen, verklaart de licentienemer voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld om de software naar wens te kunnen testen.
WebStock verschaft en de licentienemer aanvaardt de software en de inhoud van het begeleidende documentatiemateriaal (inclusief de gebruiksaanwijzing) op basis van de door de licentienemer schriftelijk opgestelde en door WebStock geaccepteerde functioneel-ontwerp, test- en acceptatiecriteria (hierna te noemen de geaccepteerde voorwaarden).
Bij gebrek van geaccepteerde voorwaarden verschaft de licentienemer de software en de inhoud van het begeleidende documentatiemateriaal (inclusief de gebruiksaanwijzing) voetstoots, zonder enige garantie. WebStock geeft geen garantie aangaande het gebruik of het resultaat van het gebruik van de software of de documentatie voor wat betreft de juistheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, gangbaarheid, e.d. anders dan beschreven in de geaccepteerde voorwaarden. het gehele risico van de resultaten en toepassing van de software in geval van ontbreken van geaccepteerde voorwaarden wordt door de licentienemer aanvaard.